Om oss

Arna MSK speidergruppe            Org nr 983 747 868
 


Bilde: NSF kretsleir Ænes 2015

 

Du finner skjema for innmelding (venteliste) nederst på denne siden. Skjema for utmelding likeså.

 

Først litt historie

Arna speidergruppe ble stiftet høsten 1986 av Johannes Dencker, Magny Livden og John Øyvind Livden. Den gang var navnet Arnatveit NMU speidergruppe, i 2008 skiftet vi navn til Arna MSK speidergruppe. John Øyvind "vokste opp" i 43. Bergen NMU speidergruppe, og der var det mange speidere som kom fra Arna. 

Det ble etter hvert mer og mer aktuelt, og helt naturlig, å starte en lokal speidergruppe på Arnatveit. Høsten 1986 ble det i tillegg til en eksisterende storspeiderpatrulje startet opp med småspeiderarbeid. Speidergruppen har hele tiden vært en integrert del av barne- og ungdomsarbeidet i Arna Misjonsmenighet.
Gruppen har vokst jevnt og trutt, og har i mange år lagt på rundt 120-150 medlemmer. I løpet av disse årene har mange hundre barn vært innom speideren. Flere av disse er nå selv foreldre, og sender i sin tur egne barn til speideren. Speidergruppen har i dag småspeiderflokk, speidertropp, og roverlag. I tillegg er det mange engasjerte ledere og foreldre som støtter aktivt opp om arbeidet på mange måter.

 

Populært med speiding

Det er gjennom året en viss pågang fra foreldre og barn som ønsker plass i speideren. Alle blir henvist til ventelisten nederst på denne siden. Normalt har vi hovedinntaket like etter skolestart om høsten. Vi ønsker selvfølgelig å gi flest mulig anledning til å bli speidere, samtidig er vi nødt til å ta hensyn til kapasitet på lokaler og antallet ledere. Alle som setter seg på ventelister blir registrert, og vi kontakter familiene når det blir plass. Erfaring tilsier at det er smart å melde seg på ventelisten i god tid før man ønsker å begynne i speideren. Speidergruppen har som politikk at vi prioriterer balanse mellom jenter og gutter i hver enhet, og vi tar hensyn til barn med spesielle behov. En måte å ”rykke fram i køen”, er at en av foreldrene blir med som leder / hjelpeleder. 


 


MSK speiderkorps

 
 
MSK (Misjonsforbundets speiderkorps) utgjør i dag ca. 850 medlemmer fordelt på om lag 20 grupper, og er ett av de frikirkelige speiderkorpsene i Norges speiderforbund (NSF). Mottoet er: "Speidere for Kristus og menigheten." Dette søkes oppnådd gjennom et arbeid med vekt på vennskap, friluftsliv, praktisk viten og kristen trening.
Vi deler de samme hensiktene med speiderarbeid som alle andre NSF grupper; men det er viktig for oss å fortelle speiderne våre om Jesus, samtidig som vi ønsker å gi dem en mulighet til å oppleve noen rå speideropplevelser. MSK speiderkorps har egne arrangementer, vi har patruljeførerkurs, ledertreningskurs, emnekurs og noen leirer. I tillegg benytter vi oss av kursene til NSF. Ledertrening er sentralt for speiderne. Alle skal oppleve å utøve lederskap, delta i ledelse og selv bli ledet. MSK har et omfattende ledertreningsprogram med flere kurs hvert år. Korpsets høyeste organ er Korpstinget hvor delegater fra hele landet velger Korpsstyret, som igjen leder speiderarbeidet i MSK.

Besøk MSK ved å trykke på logo

 
 

Norges speiderforbund
Vi er fullverdige medlemmer av Norges speiderforbund (NSF), en barne- og ungdomsorganisasjon med 21.000 medlemmer fordelt på 650 lokale speidergrupper.  Gjennom NSF er vi også med i guttenes og jentenes verdensorganisasjoner.  Speiderbevegelsen feirer 100 år i 2007, og samler mer enn 28 millioner speidere, unge og voksne, gutter og jenter i 216 land og territorier på kryss og tvers av politikk og religioner.

Besøk NSF ved å trykke på logo

 

Reklamefilm om speideren

NSF sin reklamefilm som er laget av Kjelsåsspeiderne og formidler at speiding er en friluftsbasert opplæringsbevegelse.

Filmen vises på reklamefrie dager på TV2.                                                                                     

Trykk på bildet for å starte filmen, ca 6MB.           

 

Daglig drift

Arna speidergruppes høyeste organ er "Gruppetinget" (generalforsamling) som består av alle medlemmer over 12 år. Der velges et gruppestyre som tar seg av den daglige driften av gruppen. Dette styret består av:  

Gruppeleder, Jarle Lysebo.                     Tlf 9587 3344
EmailGruppeassistent, John Øyvind Livden.     Tlf 9957 4891Gruppeass, Erling Johannes Husabø.     Tlf 9078 9431
 
 
Gruppeassistent, Monica Kaldefoss.       Tlf 4524 1165
 
 
Roverlagsleder, Ida Christin Rosland.       Tlf 45117390
 
 
Speidertroppsleder, Liv Håøy                        Tlf 9953 8059


Flokkleder, Anette Herfindal Andersen.     Tlf 9704 6325

 
 
Alle enheter er presentert i hengefelt under "Speider", trykk på dem for mer info. Kontonummeret vårt finner du under "Kontakt oss".

Patruljene i storspeideren:
Patruljeføreren og -assistenten har viktige oppgaver i speiderarbeidet. Patruljene er de viktigste enhetene vi har! Troppsleder og troppsassistenter holder kontakt med patruljene og veileder dem til gode aktiviteter.
 
 
Foreldrelagsleder er Kristine Stang. tlf 4524 3056.
 


Litt mer historikk...

Slik var forrige logoen vår. Der NMU stod for "Norges Misjonsforbund ungdom". Da Det norske Misjonsforbund endret navn til Misjonsforbundet, endret dens barne- og ungdomsorganisasjon navn til Ung. Den delen av Ung som driver med speiderarbeid ble døpt til MSK som står for "Misjonsforbundet speiderkorps".
 
Det gamle NMU-korset
For å lese mer speiderhistorie, se www.speiderhistorie.no

 

25-årsjubileum 1986 - 2011:

For å markere jubileet laget vi et magasin på 32 sider i A4-format og delte ut i alle postkasser på Arnatveit, Indre Arna og Garnes. Foruten til speidervenner lokalt og regionalt. Dette bladet inneholder mest om nåtid, men også noen sider med forkortet 25-års historie.


Link til jubileumsmagasinet i pdf-format på ca 6MB finner du ved å trykke på bildet: 


 

Link til PÅMELDING av nye speidere: Trykk her

 

Link til utmelding her

 

Siste 5 artikler:

Speidere deltar i 17. mai - toget

VIl du være med å gå i 17. mai toget sammen med... Les hele

Patruljehaik mai/juni 2019

For å forberede patruljene på haik under... Les hele

Tematur til Romania for speidere fra 9.klasse

Har du lyst å være med på tematur til Romania i... Les hele

Hilsen fra Nepal

Slik går det med arbeidet vi støtter. Les hele

Sommerleir 2019 "Att og fram"

Sommerens speiderleir for troppen er 29. juni - 6. Les hele

Nyhetsarkiv
Facebook_speider
Arnatrimmen
Eikestølen
Foreldrelaget
Leirer
Merker
Praktisk Info
Profilklær
Utleie
Trosopplæring