Misjon

Menigheten er sterkt engasjert i misjon og bistand. Siden begynnelsen av 1990-tallet har det vært arrangert Colombiadag to ganger i året til inntekt for Esperanza, en skolefritidsordning for vanskeligstillte barn i Bogota. Disse basarane har lokalsamfunnet i Arna støttet trofast opp under. Menigheten er også engasjert i andre misjonsprosjekt i Colombia.

I sammarbeid med Ananditt menigheten i Katmandu i Nepal støtter vi driften av et hjem for gatebarn.

I sammarbeid med Ungdom i Oppdrag (YWAM) deltar vi et barmhjertighetsarbeid i Latvia. Dette arbeidet finner sted hvert år i uke 9. Vi sender klær ( brukte og nye),  sko, leker og andre nyttige artikler til fattige mennesker. Dette arbeidet har karakter av nødhjelp.

Les også: Hva er misjon under Ofte stilte spørsmål


Speidersiden