Kontakt oss

Arna Misjonsmenighet, Hølbekken 1, 5262 Arnatveit 

Postadresse: Postboks 239, Indre Arna, 5888 Bergen

Epost adresse: post@arna-misjonsmenighet.no

Menighetskontoret finner du i Arnatveitveien 137, på Arnatveit. ( Arna Bruk, like ved Arna treningsenter)

Åpningstider kontor:
Onsdag   10.00-14.00
Torsdag  10.00-14.00


Vis Arna misjonsmenighet i et større kart

 

     

 

Kontonummer og VIPPS nr:
Menighet og Misjon: 2801 45 83248 

VIPPS menigheten: 80351

VIPPS Misjon: 90230

Speider: link til info

Soul Children: 2801 45 83299/VIPPS: 90239

Søndagsskole/ Between: 2801 45 83302/VIPPS:90233

Ungdom: 2801 45 83280

Velkommen til å kontakte oss med dine behov

Vi ønsker å være tilgjengelig for deg,  og ønsker deg velkommen med dine henvendelser. Dersom du har et bønneemne eller et behov som du ønsker at vi skal være med å be for, kan du ta kontakt med en av pastorene.

I Arna misjonsmenighet har vi en forbønnstjeneste. Vi tror at Gud hører våre bønner, og erfarer stadig at han kan gripe inn i liv og omstendigheter når vi ber. Derfor er vi frimodige og legger stadig fram ulike behov i bønn til Gud. Hver uke er det mennesker som ber for Arna, for alle som er involvert i arbeidet vårt på en eller annen måte, og for en rekke behov som vi har blitt kjent med. Dette er en tjeneste som ikke gjør mye ut av seg i det offentlige rommet, men som vi av erfaring vet er viktig. Arna Misjonsmenighet er også involvert i et tverrkirkelig bønnearbeid sammen med representanter fra alle menigheter og bedehus i Arna. Den siste fredagen i hver måned samles kristne i et bedehus/kirkerom og ber for Arna.

Selv Jesus brukte bønn, og lærte oss hvordan vi skulle be:

Matteus 6. 5-13: For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Slik skal dere da be:

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges. 
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 
Gi oss i dag vårt daglige brød, 
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere. 
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen. (Kilde
www.bibelen.no) 


Speidersiden