Flere benkeslitere søkes!

Du er ønsket, du som bare kjenner at det er godt å komme å bare sette deg ned og være tilstede når menigheten samles. Du er ettertraktet - i tjenesten som benkesliter.

Dette kan kanskje høres rart ut men det å være tilstede er en tjeneste som vi mange ganger underkjenner viktigheten av. I vår iver etter å bygge en levende og stadig voksende menighet er det også viktig å løfte fram at det er viktig at du med frimodighet kan delta uten forventning om å bidra med annet enn ditt nærvær.

Når vi samles til gudstjeneste så oppmuntres vi i vår tro. Ikke bare av forkynnelse, lovsang og bønn, men også gjennom å se hverandre. Her ligger den største hemmeligheten i benkesliterens tjeneste; du trenger ikke gjøre noe for å bety noe.

Ditt nærvær bærer med seg velsignelse for fellesskapet. Din trofasthet til fellesskapet er byggende, og du utgjør en byggestein i dette åndelige byggverket, menigheten.

Fellesskapet trenger deg som har tid til å prate ved bordene på kirkekaffen, si noen oppmuntrende ord til den tenåringen som sang for første gang. Vi ønsker mange flere som deg, som forstår hemmeligheten i å være tilstede. Guds ord oppmuntrer oss til dette:

«Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre.

La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.»

Hebreerne 10:25

Siste 5 andakter:

Dypere med Kristus

Vi blir invitert til å komme nærmere Jesus – til... Les hele

Takknemlighet - en av Guds nøkler til et Godt liv.

Gud ønsker at du skal leve et godt liv – en... Les hele

Julen – håpets tid

Vi er i advent og julen nærmer seg, da vi skal... Les hele

Syndstilgivelse

Leonard Cohen synger i sangen “Almost like the... Les hele

Bruk Guds ord!

Jeg ble en dag i sommer møtt av disse versene i... Les hele

Andaktsarkiv
Speidersiden